” Chỉ cần được thấy Em cười vui

” Chỉ cần được thấy Em cười vui…thấy Em bình yên là mọi lo toan cuộc sống như dần tan biến..!! Điều Anh mong ước thật giản đơn…”
Trời Cà Mau nóng quá Xã mập The Anh Nguyen ới ời..!! Lên cơn sến sẩm..lại nghe bài đó..!! Hâm thật rồi..!! Lêu lêu Em !!