Chàng í vừa qua chơi Nhà đã tè ngay một bãi trên thảm của Em

Chàng í vừa qua chơi Nhà đã tè ngay một bãi trên thảm của Em. Mai biết làm sao để giặt được thảm này đây?
Hàng tuần hút bụi đã hết hơi, giờ thêm màn giặt nữa chắc Em chỉ có nước cuộn lại cất đi mất thôi :((
Ai cứu Em ?