Cần tuyển 2 bạn Event manager 5 năm kinh nghiệm

Cần tuyển 2 bạn Event manager 5 năm kinh nghiệm, 1 ở SG và 1 ở HN, 1 designer ở SG, 1 creative director HN. Nếu ít năm kinh nghiệm hơn mà dũng cảm, tự tin thì cũng inbox Thành nhé.
Còn lại PR + Marketer siêu thì cũng cứ liên hệ.
T giờ là Free Navigos lai Vietnamwork đấy.
Many thanks.