Cần lời bình hoàn chỉnh cho bức tranh này nè:

Cần lời bình hoàn chỉnh cho bức tranh này nè:
Bình luận hay nhất, có nhiều like nhất sẽ được tặng 1 lọ tràm HQ 15ml để mang theo người mỗi khi đi xa, giúp ngừa nhiễm lạnh, cảm cúm nha!
Nhà nào có con nhỏ thì cực kỳ hữu ích á!