Cách mạng 4

Cách mạng 4.0 bản chất là cuộc cách mạng trí tuệ. Hay còn gọi là thời kỳ của trí tuệ nhân tạo và số hóa (điều khiển từ xa và IoT) tức là mọi thứ đều có thể đưa lên mạng, mọi thứ có thể đưa lên xa lộ thông tin, và xử lý đám mây….
Cùng với nó là con người cần làm cái việc được mạng xã hội và thời kỳ số hóa phân công là vận dụng và sáng tạo thêm những phần mà trí tuệ nhân tạo không thể đảm nhận ….
Nó là những thứ mang tính nhân văn mang tính “hồn”…người nhất.
Chẳng hạn, những khái niệm trừu tượng của ngôn ngữ lồng ghép đa nghĩa, hay mang tính nghệ thuật, mà số hóa hay trí tuệ nhân tạo theo kiều tính toán (kể cả là tính toán máy tính lượng tử sinh học) thì cũng không có được sự cảm thụ tinh tế đó, nó là chức năng của não bộ con người có trên 100 tỷ nơ ron thần kinh.
Ngoài ra, cuộc cách mạng 4.0 mang lại cho con người một cách nhìn nhận khác về mọi khía cạnh cuộc sống, kể cả trong quy hoạch một đô thị, hoặc phân phối các sản phẩm và cách hưởng thụ thành quả:
Chẳng hạn, trước đây khi chưa có tàu điện ngầm (cuộc cách mạng điện khí hóa) thì mặt đất là chịu tải chính về sự di chuyển trong thành phố, nhưng khi có tàu điện ngầm thì mặt đất sẽ thoáng hơn, dùng để thư giãn và môi sinh, phần diện tích dành cho giao thông sẽ giảm đi nhiều.
Ngày nay, các BTS đảm nhận sự phát sóng cho các trạm thu phát tín hiệu 3.0, nhưng sẽ đến lúc chúng ta có thêm những vệ tinh gần mặt đất hơn để thay thế, và các vật liệu làm thiết bị đầu cuối càng tinh xảo và bé hơn, nhạy hơn, đa năng và có sức mạnh tính toán cao hơn nhiều lần, năng lượng tiêu hao ít hơn, rõ ràng các trạm mặt đất sẽ biến mất.
Như vậy cuộc cách mạng 4.0 phải là sự sáng tạo và ứng dụng từ ý tưởng đến hiện thực cực ngắn, có thể chỉ trong một vài năm, thậm chí có thể chỉ một vài tháng…vì loài người sẽ tìm ra cách mô phỏng nó một cách hoàn hảo để khi chế tạo thực tế sẽ không còn rủi ro, hay phế phẩm nữa.