Buồn nhiều

Buồn nhiều, khổ nhiều, cô đơn nhiều, tôi nghiệm ra dù thế đéo nào thì mình cũng phải giàu, có tiền đã.
Buồn khổ, cô đơn mà ngồi ở Sài Gòn cho nóng thấy mẹ thấy cha thì buồn làm đách gì.
Có tiền, qua Mỹ ngồi cô đơn, qua Úc ngồi khóc, đến Pháp lạc lõng thì nó vẫn hơn các mày ạ.
Nên dẹp đi, đừng buồn nữa các mày, xách đít lên đi làm việc kiếm tiền đi nào, đến lúc có tiền rồi cô đơn cũng đéo muộn đâu.
Nhé.