Bữa giờ ôm hũ kem ngồi coi các bạn cãi nhau về vụ đạo nhái thiết kế

Bữa giờ ôm hũ kem ngồi coi các bạn cãi nhau về vụ đạo nhái thiết kế. Coi tới giờ có chút hốt hoảng. Ai đúng ai sai mỗi bên đều tự rõ là được. Cãi gì đi nữa quan trọng nhất vẫn là bản thân đừng có xấu hổ với chính mình. Tuy nhiên Hi vọng mấy bạn nhớ dùm đời này có 2 thứ ko phải cứ ngta làm nhiều thì thành chuyện bình thường xã hội đâu nghen. 2 chuyện đó là:
1. Ngoại tình
2. Đạo ý tưởng
Làm ơn nhớ dùm :)) chứ nhiều bạn cãi lộn một hồi thành mắc cười quá :))

11 comments on “Bữa giờ ôm hũ kem ngồi coi các bạn cãi nhau về vụ đạo nhái thiết kế

  1. Sin Còii

    Chuyển lên vế 1 cho nó thành Ăn cắp ý tưởng rồi ngoại tình, nghe nó có đầu tư ngoại tình hơn ha ha :)))))

  2. Ha Pham

    Moá thật nhiều biến, phải lót nệm ngồi hóng chứ dép mỏng đau mông quá man

  3. Đinh Trần Tuấn Linh

    j/k take your timeeeeeee, à sắp có vụ harry porter ngầu lắm Hương sẽ khoe em

Comments are closed.