Bữa giờ ôm hũ kem ngồi coi các bạn cãi nhau về vụ đạo nhái thiết kế

Bữa giờ ôm hũ kem ngồi coi các bạn cãi nhau về vụ đạo nhái thiết kế. Coi tới giờ có chút hốt hoảng. Ai đúng ai sai mỗi bên đều tự rõ là được. Cãi gì đi nữa quan trọng nhất vẫn là bản thân đừng có xấu hổ với chính mình. Tuy nhiên Hi vọng mấy bạn nhớ dùm đời này có 2 thứ ko phải cứ ngta làm nhiều thì thành chuyện bình thường xã hội đâu nghen. 2 chuyện đó là:
1. Ngoại tình
2. Đạo ý tưởng
Làm ơn nhớ dùm :)) chứ nhiều bạn cãi lộn một hồi thành mắc cười quá :))