Bất kì 1 sản phẩm nào thì chất lượng không phải từ người bán hàng mà có

Bất kì 1 sản phẩm nào thì chất lượng không phải từ người bán hàng mà có. Người bán hàng chỉ việc nói hay, nói tốt==> Quảng cáo mà ai cũng vậy kể cả những doanh nghiệp lớn.
Nhưng sp tốt hay không, không phải ở người bán.
Chất lượng của sp có tốt là do khách hàng dùng cảm nhận và đánh giá.
Sản phẩm không tốt không ai truyền tai nhau mua cả.
Sản phẩm không chất lượng không ai giám cam đoan,
Sản phẩm không dùng được thử hỏi một tháng có bán hết mấy trăm lọ hay không?
Tôi là người bán hàng.
Tôi là người giới thiệu với bạn
==> Còn chất lượng bạn là người dùng và đánh giá.
Lh: 0902.250.208