BÁN HÀNG ONLINE GIỜ KHỔ LẮM

BÁN HÀNG ONLINE GIỜ KHỔ LẮM!
Bởi con người ta thật kỳ lạ nhen…
Mua hàng tốt thì sợ đắt, mua hàng rẻ thì sợ dỏm.
Bán giá cao thì bảo lời nhiều, bán giá rẻ thì bảo hàng đểu.
Hỏi giá chưa kịp trả lời thì hối, trả lời rồi thì lại ko xem.
Hàng oder thì bảo muốn mua có sẵn, hàng có sẵn thì lại để từ từ.
Sản phẩm an toàn dùng bảo lâu tác dụng, sản phẩm tác dụng nhanh thì lại bảo ko an toàn.
Hàng về chậm thì hối, về rồi hỏi thì ko trả lời.
Hàng tốt thì tiếc tiền, hàng bình dân thì sợ ko hiệu quả.
Nhiều thì bảo hàng linh tinh, ít hàng lại bảo ko đa dạng.
Chưa Ship thì giục nhanh, Ship rồi lại tắt máy.
Bởi:
Bán hàng online là cả một nghệ thuật… chịu đựng! Phải hem Cả Nhà.
Nên phải liên tục niệm chú:
ĐỪNG BAO GIỜ ĐÁNH KHÁCH HÀNG, ĐỪNG BAO GIỜ ĐÁNH KHÁCH HÀNG…
Ps: tuyển ctv