ẢO KHÚC

ẢO KHÚC
(Hồng Thanh Quang)
Rất lặng thầm, anh chỉ muốn thương em,
Người thiếu phụ không của anh thêm nữa…
Người thiếu phụ chẳng khi nào biết được
Ai với em chỉ là kẻ dư thừa…
Rất lặng thầm, anh xót thấy em đi
Vẫn lẻ bóng vì chối từ tất cả.
Em kiêu hãnh một mình như khách lạ,
Bởi chính anh cũng chẳng thể ra gì…
Em lẻ bầy và chắp cánh vào khuya,
Đêm có lẽ thêm chấm sao leo lắt.
Em thanh thản mà anh lòng se sắt,
Như chính anh mới là kẻ ra rìa…
Rất lặng thầm, anh muốn lẻn vào mơ.
May chặn được nỗi đau nào cố ý
Tràn vào chỗ anh từng làm không khí
Thơm vô hình để em đã là thơ…
Ai hiểu đến bao giờ hồi phách cũ
Để nguyệt cầm khỏi khóc lúc tàn canh…
Anh chỉ muốn thương em, em chẳng muốn,
Người đàn bà đã hết tháng ngày anh…
(2-3-2013)