3 năm rùi FB của tui lại rần rần về 1 cuộc thi

3 năm rùi FB của tui lại rần rần về 1 cuộc thi.
Nhưng cuộc thi năm nay tất cả các thí sinh phải đi đến cùng. Phải hoá thân vào nhân vật mà mình bốc phải.
Tất cả các thí sinh khác các anh chị đều giỏi, đều hát hay nhảy đẹp.
Cùng ủng hộ cho Hoàng Yến mã số GM03 gửi về 8369
Mỗi tin nhắn là 3000 đ và không hạn chế số lượng tin.