Month: November 2018

Tìm hiểu về công ty headhunter

Bạn đã bao giờ nghe qua đến cụm từ “headhunter”? Tuy đây là một khái niệm khá mới ở nước ta nhưng trong những năm gần đây thì nó đã… Read more »

Dịch vụ khai thuế hải quan

Lĩnh vực xuất – nhập khẩu hàng hoá tại thị trường Việt Nam ngày càng có những bước tăng trưởng vượt trội và là một trong những dịch vụ có… Read more »