1

1. Tình yêu là gì?
Một ngày, chàng thanh niên hỏi thiền sư: “Thưa thiền sư, tình yêu là gì ạ”? Thiền sư nói: “Con hãy đi qua đồng lúa này, ngắt bông lúa mạch to nhất, vàng óng nhất về đây. Nhưng nguyên tắc là: Con không được đi lại nơi con đã đi, hơn nữa, con chỉ có thể ngắt một lần”.
Chàng thanh niên làm theo lời vị thiền sư. Một hồi lâu sau, chàng thanh niên quay về với hai bàn tay không.
Thiền sư hỏi: “Tại sao con lại trở về tay không”?
Chàng thanh niên đáp: “Khi con đi đến giữa cánh đồng, từng nhìn thấy vài bông lúa mạch tròn đầy, nhưng con cứ nghĩ phía trước có lẽ sẽ có bông to hơn, đẹp hơn, nên con không ngắt. Nhưng khi con đi tiếp, lúa mạch mà con nhìn thấy lại không đẹp như những lần trước, kết quả là cuối cùng con không ngắt được bông nào cả”…
Thiền sư nói: “Đây, chính là tình yêu”.
2. Hôn nhân là gì?
Một ngày khác, chàng thanh niên hỏi vị thiền sư: “Thưa thiền sư, hôn nhân là gì ạ”?
Thiền sư nói: “Con hãy đi hết cánh rừng này, chặt lấy một thân cây chắc chắn nhất làm cây thông bày trong nhà, nhưng nguyên tắc là: Con chỉ được đi về phía trước, không được đi lại nơi đã từng đi, hơn nữa, chỉ có thể chặt một lần”.
Chàng thanh niên nghe lời làm theo. Một hồi lâu sau, chàng thanh niên mang về một thân cây không to lắm.
Thiền sư hỏi: “Tại sao con chỉ chặt cây như thế này quay về”?
Chàng thanh niên đáp: “Khi con đi xuyên qua cánh rừng, con nhìn thấy mấy thân cây chắc chắn, lần này con đã rút ra được bài học từ lần trước, nhìn thấy cây này không tồi, nên con đã chọn nó. Con sợ nếu con không chọn nó, con sẽ lại bỏ lỡ mất cơ hội mà quay về tay không, cho dù nó không phải là cây tốt nhất mà con gặp”.
Lúc này, thiền sư nói: “Đây, chính là hôn nhân”.
See Translation