Articles worth reading

Bạn có thể yêu ngay người đàn ông nấu món ăn này

access_time 1 year ago

Bạn có thể yêu ngay người đàn ông nấu món ăn này. Thịt bò băm được tẩm ướp vừa miệng.

KẾT THÚC CÓ HẬU: LỜI CÁM ƠN

access_time 1 year ago

KẾT THÚC CÓ HẬU: LỜI CÁM ƠN Thay mặt con cháu nhà Nguyễn Lân, chân thành cám ơn anh Hoàng

Hạt hữu cơ hỗn hợp

access_time 2 months ago

Hạt hữu cơ hỗn hợp – Kerne Mix của Rapunzel Hồi trước chưa bán sản phẩm này, mình toàn phải

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi

access_time 4 months ago chat_bubble_outline 0 comments
shareShare this post

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi!
=================
Hôm nay, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Ðảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.
Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là một bản anh hùng ca, tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Công lao của Người đối với dân tộc ta như non cao, biển rộng; tên tuổi và sự nghiệp của Người sống mãi với non sông đất nước ta.
Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do; nhân dân ta từ thân phận nô lệ vươn lên làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta từ nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình, có vị thế, uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.
Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản vô cùng quý báu, đó là Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời đại Hồ Chí Minh và Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Ðảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về xây dựng Ðảng có vị trí đặc biệt quan trọng. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Ðảng ta, Người khẳng định: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Ðảng ta không có lợi ích gì khác”; “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Người chỉ rõ: “một Ðảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Ðảng hỏng. Một Ðảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Ðảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Trước lúc đi xa, Người căn dặn: “Trong Ðảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Ðảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.
Thực hiện lời căn dặn của Người, Ðảng ta luôn tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, thường xuyên đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong Ðảng; đồng thời đề ra các nhóm giải pháp, để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm xây dựng Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ.
Thiết thực kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Người, hơn bao giờ hết, chúng ta càng nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo của Ðảng, yêu cầu đặt ra cho công tác xây dựng Ðảng trong tình hình hiện nay. Khắc ghi lời dặn của Người, các cấp ủy, tổ chức đảng cần không ngừng chăm lo công tác xây dựng Ðảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. Ðưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm cụ thể, thường xuyên, hằng ngày đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân lên những việc làm tốt, tạo thành phong trào sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, trên các lĩnh vực công tác, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên hãy phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Ðảng, xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân.
Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã in đậm dấu ấn trong lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại. Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng nhận rõ nhân cách cao đẹp và sự vĩ đại của Người. Với tất cả lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Bác, mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thường xuyên tự phê bình và phê bình, đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Chúng ta “xin nguyện cùng Người vươn tới mãi”, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, đi theo con đường mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Người hằng mong ước.
NHÂN DÂN
===============
http://nhandan.org.vn/…/32908902-xin-nguyen-cung-nguoi-vuon…

shareShare this post
content_copyCategorized under

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Submit an answer

info_outline

Your data will be safe!

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.