làm thế nào để tìm ra một anh tháo vát

làm thế nào để tìm ra một anh tháo vát, không nề hà nấu ăn dọn nhà chùi toilet cắm hoa hay đi chợ?
một anh từ điển bách khoa kiêm lực sĩ khoẻ khéo?
một anh biết tưới cây hái rau nuôi chim, một anh từ bỏ rượu thuốc lá và đàn bà, một anh chụp 1000 tấm ảnh cho mình mỗi ngày không chán?
một anh không thích đi bất cứ đâu ngoài căn nhà mình.
dễ lắm. thề:-)

6 comments on “làm thế nào để tìm ra một anh tháo vát

  1. Quyên Trần

    Ôi chắc phải tu mấy kiếp mới kiếm đc anh như thế chị ơi!!!nhưng mà cái phần “từ bỏ đàn bà” í,có liên quan đến vụ mất chim không chị ơi???!!!

    1. DiemHuyen Tran

      cho mình “ăn cơm hớt” chút, vụ mất chim là do Giao không thể từ bỏ đàn bà

Comments are closed.