“….Vương Đạo lấy dân làm gốc
Bá Đạo xây quyền chức làm nền
Vương Đạo khi nước nguy không tiếc thân mình
Bá Đạo chờ nước thịnh nhảy vào trục lợi …”
– Trích vua thánh triều Lê.
P/s: đố mấy bạn ai là Võ Ngọc Tân và ai là Võ Ngọc Tiến

25 comments on “

  1. Hoàng Ngọc Thu Ngân

    Troi … tu luc e bik anh den jo đây la lan dau tien nói chuẩn nhất . Hâhhah thái giám gian ác bên Vua ! Kakaka ra lệnh chém liền đi

  2. Hoàng Ngọc Thu Ngân

    :)) tuyển phi đê Hoàng thượng ơi ko là nó rủ bóng như nó luôn ;))

Comments are closed.